รวมกำลัง

ภาษาอังกฤษ


v mobilize (one´s) forces
คำที่เกี่ยวข้อง: muster (one´s) strength
v mobilize (one´s) forces
คำที่เกี่ยวข้อง: muster (one´s) strength