รวมกลุ่ม

ภาษาอังกฤษ


v gather into a group
ความหมายเหมือนกับ: จับกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: form into a group , group
v assemble
คำที่เกี่ยวข้อง: collect , gather together , gather into a group , rally , muster , come together to , combine into a group
v crowd
ความหมายเหมือนกับ: จับกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: adhere , stick , cling , throng , gather
v gather into a group
คำที่เกี่ยวข้อง: form a group , assemble , join together , gather together
v congregate
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมชุมนุม , รวมกัน , ชุมนุมกัน , รวม , จับกลุ่ม , ออกัน , ประชุม
คำที่เกี่ยวข้อง: assemble , gather , rally , muster , concentrate
v congregate
คำที่เกี่ยวข้อง: assemble , gather , rally , muster
v group
คำที่เกี่ยวข้อง: assemble , gather , collect
คำตรงข้าม: แยกกลุ่ม , แตกกลุ่ม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top