รวม

ภาษาอังกฤษ


v assemble
คำอธิบาย: สิ่ง 2 สิ่ง หรือหลายสิ่งอยู่ด้วยกันไม่แบ่งแยก
ความหมายเหมือนกับ: ร่วม
คำที่เกี่ยวข้อง: include , join , conjoin , gather , collect
ตัวอย่างประโยค: รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย
v add
คำอธิบาย: ทำให้มาอยู่ด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: บวก , รวบรวม
คำที่เกี่ยวข้อง: total
ตัวอย่างประโยค: รายได้จากการจัดงานครั้งนี้รวมได้ 350,000 บาท