รวบรัด

ภาษาอังกฤษ


adv concisely
คำอธิบาย: อย่างสั้นเข้าเร็วเข้า
คำที่เกี่ยวข้อง: as soon as possible , briefly
ตัวอย่างประโยค: การแก้ปัญหาต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวบรัด
v shorten
คำอธิบาย: ทำให้สั้นเข้าให้เร็วเข้า
คำที่เกี่ยวข้อง: cut , curtail , abridge , be concise , take summary action
ตัวอย่างประโยค: ท่านรวบรัดเรื่องราวเพื่อให้จบลงเร็วๆ