รวบรวม

ภาษาอังกฤษ


v compile
คำอธิบาย: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
ความหมายเหมือนกับ: สะสม , เก็บ
คำที่เกี่ยวข้อง: gather , collect , accumulate , put together , amass
ตัวอย่างประโยค: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน