รวบ

ภาษาอังกฤษ


v gather together
คำอธิบาย: ทำให้สิ่งหรือส่วนที่แยกกันรวมเข้า
คำที่เกี่ยวข้อง: collect (together) , muster
คำตรงข้าม: แยก
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนมีกฎให้นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวต้องรวบผม