รวน

ภาษาอังกฤษ


v be askew
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ตรง , โย้ , เซซวน , ไม่เป็นระเบียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: be out of shape , go haywire
ตัวอย่างประโยค: ถ้าวันเวลาที่ได้เซตไปแล้วยังเกิดรวนอีก ให้ตรวจดูว่าแบตเตอรี่ของนาฬิกาในระบบหมดไฟแล้วหรือยัง
v be provocative
คำอธิบาย: ชวนวิวาท
ความหมายเหมือนกับ: ยวน , ยียวน
คำที่เกี่ยวข้อง: be belligerent , seek a quarrel , provoke
ตัวอย่างประโยค: ผมก็รวนเฉพาะคนที่ผมจะรวนได้เท่านั้นแหละครับ
v fry
คำอธิบาย: เอาเนื้อสดต่างๆ ลวกหรือต้มในน้ำให้สุก เพื่อใช้สำหรับปรุงอาหารต่อไป
คำที่เกี่ยวข้อง: roast , heat
ตัวอย่างประโยค: แม่จำปีต้องรวนหมูไว้สำหรับเตรียมอาหารเช้าก่อนไปตลาด