รวด

ภาษาอังกฤษ


adv wholly
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งหมด , หมด
คำที่เกี่ยวข้อง: entirely , completely
ตัวอย่างประโยค: ผมพูดพลางรินเหล้าลงเกือบเต็มแก้วเทรวดลงคอ สลัดหัวให้หายมึนงง
adv at once
คำอธิบาย: ติดต่อกันครั้งเดียวโดยไม่หยุด
คำที่เกี่ยวข้อง: at one time , at a stretch , throughout
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลช่วยนายจ้างโดยออกกฎหมาย 4 ฉบับผ่านรวด แต่กฎหมายของลูกจ้างผ่านสภามาถึง 3 วาระกลับยกเลิก