รมต.

ภาษาอังกฤษ


n minister
ความหมายเหมือนกับ: รัฐมนตรี