รม

ภาษาอังกฤษ


v smoke
คำอธิบาย: อบด้วยควันหรือความร้อนจนมีกลิ่นติดอยู่
ความหมายเหมือนกับ: รมควัน
คำที่เกี่ยวข้อง: expose to vapour , expose to vapor , fumigate
ตัวอย่างประโยค: ก่อนนำวัตถุดิบมารมด้วยควัน ควรแช่วัตถุดิบในน้ำเกลือแล้วจึงนำไปผึ่งแดดให้ผิวแห้งหมาดเสียก่อน