รป.บ.

ภาษาอังกฤษ


n Bachelor of Arts (Public Administration)
คำที่เกี่ยวข้อง: B.A. (Public Administration)