รบราฆ่าฟัน

ภาษาอังกฤษ


v go to war
คำอธิบาย: ต่อสู้กันเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามตาย
ความหมายเหมือนกับ: ต่อสู้
คำที่เกี่ยวข้อง: make war , fight , battle , fight (with weapons) at close quarters
คำตรงข้าม: สมัครสมานสามัคคี , สามัคคี
ตัวอย่างประโยค: เขาเสนอให้มีการเจรจาสันติภาพกันเสียที หลังจากรบราฆ่าฟันกันมาหลายยกแล้ว
v go to war
คำอธิบาย: ต่อสู้กันเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามตาย
ความหมายเหมือนกับ: ต่อสู้
คำที่เกี่ยวข้อง: make war , fight , battle , fight (with weapons) at close quarters
คำตรงข้าม: สมัครสมานสามัคคี , สามัคคี
ตัวอย่างประโยค: เขาเสนอให้มีการเจรจาสันติภาพกันเสียที หลังจากรบราฆ่าฟันกันมาหลายยกแล้ว