รธน.

ภาษาอังกฤษ


n constitution
ความหมายเหมือนกับ: รัฐธรรมนูญ