รถไฟลอยฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n skytrain
คำอธิบาย: รถไฟใช้ไฟฟ้าที่วิ่งบนรางยกระดับสูง
หน่วยนับ: ขบวน
ความหมายเหมือนกับ: รถไฟฟ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: air train
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเริ่มมีการคมนาคมทางรถไฟลอยฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว