รถไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n railcar
คำอธิบาย: รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาวโดยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล่นไปตามราง
หน่วยนับ: คัน,ขบวน
คำที่เกี่ยวข้อง: railroad car , electric train
ตัวอย่างประโยค: คุณคงเคยขึ้นรถไฟฟ้ามาแล้วใช่ไหม