รถไฟ

ภาษาอังกฤษ


n train
คำอธิบาย: รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนโดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็ก
หน่วยนับ: ขบวน
คำที่เกี่ยวข้อง: railway train
ตัวอย่างประโยค: รถไฟขบวนนี้บรรทุกเด็กจากหนองแก เขาเต่า มาเรียนหนังสือที่หัวหิน