รถแท็กซี่

ภาษาอังกฤษ


n taxi
หน่วยนับ: คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: cab , taxicab
ตัวอย่างประโยค: ระหว่างที่นั่งรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาล หล่อนก็อดคิดถึงคำพูดของเขาไม่ได้