รถแทรกเตอร์

ภาษาอังกฤษ


n tractor
ความหมายเหมือนกับ: รถไถนา