รถเข็น

ภาษาอังกฤษ


n wheelbarrow
คำอธิบาย: รถสำหรับขนของมีที่จับให้เข็นไปได้
หน่วยนับ: คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: pushcart
n wheelchair
คำอธิบาย: เก้าอี้มีล้อสำหรับคนพิการ
ตัวอย่างประโยค: อุบัติเหตุในครั้งนี้ ถึงเขาจะไม่ตายก็กลายเป็นอัมพาต ต้องนั่งบนรถเข็น เดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้