รถสิบล้อ

ภาษาอังกฤษ


n ten - wheeled truck
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถบรรทุก
คำที่เกี่ยวข้อง: ten wheeler , truck
ตัวอย่างประโยค: ภารกิจประจำวันของเขาไม่มีอะไรมาก นอกจากการคุมคิวรถสิบล้อ