รถสามล้อถีบ

ภาษาอังกฤษ


n tricycle
คำอธิบาย: รถที่มี 3 ล้อ ใช้เท้าถีบ ใช้ล้อหมุน
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถสามล้อ , รถจักรยานสามล้อ , สามล้อ , สามล้อถีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: pedicab , trishaw
ตัวอย่างประโยค: หน้าโรงแรมจะเต็มไปด้วยรถสามล้อถีบ จอดรอคอยหาลูกค้าด้วยความหวัง