รถรา

ภาษาอังกฤษ


n vehicle
ความหมายเหมือนกับ: ยวดยานพาหนะ , ยานพาหนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: vehicular traffic