รถรับจ้าง

ภาษาอังกฤษ


n taxi
ความหมายเหมือนกับ: รถแท็กซี่
คำที่เกี่ยวข้อง: taxicab