รถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษ

ภาษาอังกฤษ


n microbus
ความหมายเหมือนกับ: รถไมโครบัส