รถยนต์ส่วนบุคคล

ภาษาอังกฤษ


n private car
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
คำที่เกี่ยวข้อง: private vehicle , private automobile
คำตรงข้าม: รถยนต์โดยสาร
ตัวอย่างประโยค: รถยนต์ส่วนบุคคลในตลาดนัดจตุจักรมีที่จอดรถในตัวด้วย แต่คงต้องดวงดีจริงๆ ถึงจะเจอที่จอด
n private car
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
คำที่เกี่ยวข้อง: private vehicle , private automobile
คำตรงข้าม: รถยนต์โดยสาร
ตัวอย่างประโยค: รถยนต์ส่วนบุคคลในตลาดนัดจตุจักรมีที่จอดรถในตัวด้วย แต่คงต้องดวงดีจริงๆ ถึงจะเจอที่จอด