รถม้า

ภาษาอังกฤษ


n carriage
หน่วยนับ: คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: horse carriage , horse-drawn carriage , buggy
ตัวอย่างประโยค: บริเวณบ้านมีรถเจ๊ก และรถม้าเก่าคร่ำผุพังกองอยู่กับเศษไม้