รถปิคอัพ

ภาษาอังกฤษ


n pick-up
คำที่เกี่ยวข้อง: pick-up truck
n pick-up
คำที่เกี่ยวข้อง: pick-up truck