รถบรรทุก

ภาษาอังกฤษ


n truck
หน่วยนับ: คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: lorry , van , freight car
ตัวอย่างประโยค: เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ผมเคยขับรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์พืชอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์