รถบดถนน

ภาษาอังกฤษ


n road roller
หน่วยนับ: คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: steamroller
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นพนักงานขับรถบดถนนอยู่ที่บริษัททำทางแห่งหนึ่ง