รถถีบ

ภาษาอังกฤษ


n bicycle
ความหมายเหมือนกับ: จักรยาน