รถตู้

ภาษาอังกฤษ


n van
หน่วยนับ: คัน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลปรับลดภาษีนำเข้ารถปิคอัพ และรถตู้ ลง 20%