รถด่วน

ภาษาอังกฤษ


n express
หน่วยนับ: ขบวน, คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: express train , express bus
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้จะลำบาก แต่เราก็พอใจจะนั่งรถด่วนแทนรถเร็วที่วิ่งในเวลากลางวัน