รถดับเพลิง

ภาษาอังกฤษ


n fire engine
หน่วยนับ: คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: fire truck
ตัวอย่างประโยค: เกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่ไม่มีรถดับเพลิงไปดับไฟเลยสักคันเดียว