รถจักร

ภาษาอังกฤษ


n locomotive
หน่วยนับ: ขบวน
คำที่เกี่ยวข้อง: engine
ตัวอย่างประโยค: ชาวอังกฤษประดิษฐ์รถจักรไอน้ำ ซึ่งสามารถแล่นได้ด้วยตนเองได้เป็นผลสำเร็จ