รดน้ำดำหัว

ภาษาอังกฤษ


v pour water on the hands of revered elders and ask for blessing
ตัวอย่างประโยค: วันเกิดพ่อต้องจัดงานกินเลี้ยงรดน้ำดำหัวเป็นประจำทุกปี