รดน้ำ

ภาษาอังกฤษ


v water
คำที่เกี่ยวข้อง: sprinkle
ตัวอย่างประโยค: แดงออกไปรดน้ำต้นไม้แต่เช้า