รณรงค์หาเสียง

ภาษาอังกฤษ


v campaign
ความหมายเหมือนกับ: หาเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: seek votes , campaign for votes , look for votes
ตัวอย่างประโยค: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงได้