รจเลข

ภาษาอังกฤษ


n writing
ความหมายเหมือนกับ: การขีดเขียน
คำที่เกี่ยวข้อง: composition
v compose
ความหมายเหมือนกับ: แต่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: author , write
adj beautiful
ความหมายเหมือนกับ: งาม
คำที่เกี่ยวข้อง: pretty