รกเรี้ยว

ภาษาอังกฤษ


adj greatly overgrown
คำอธิบาย: รกมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: densely overgrown with brambles