รกหูรกตา

ภาษาอังกฤษ


v offend the eye
ความหมายเหมือนกับ: เกะกะ , ขวางหูขวางตา
คำที่เกี่ยวข้อง: be unpleasant to the eye , be eyesore
ตัวอย่างประโยค: ผมจะทำอะไรก็รกหูรกตานายของผมไปหมด