รกร้าง

ภาษาอังกฤษ


adj neglected and unoccupied
คำอธิบาย: รก เพราะปล่อยทิ้งไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: untidy and deserted
ตัวอย่างประโยค: กำนันประกาศว่า จะสร้างสนามฟุตบอลบนเนื้อที่รกร้างบริเวณรอยต่อวัดกับโรงเรียน
v be left uncultivated
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันถนนที่ทหารญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองรกร้าง ไม่ได้ใช้สัญจร

คำที่มี "รกร้าง" ในคำ


ที่รกร้างว่างเปล่า n waste lands
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ตัวอย่างประโยค: เราจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยการบุกเบิกที่รกร้างว่างเปล่าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top