รกรุงรัง

ภาษาอังกฤษ


v clutter
ความหมายเหมือนกับ: รก , รุงรัง
คำที่เกี่ยวข้อง: disorder
คำตรงข้าม: เป็นระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: เราจะอยู่สุขสบายมิได้ ถ้าในบ้าน และบริเวณบ้านรกรุงรัง
adj untidy
ความหมายเหมือนกับ: รก , รุงรัง
คำที่เกี่ยวข้อง: cluttered , disordered , messy
คำตรงข้าม: เป็นระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: ผีเสื้อบินอวดปีก ซึ่งแต้มแต่งสีสันลายพร้อย อยู่เหนือพงหญ้ารกรุงรัง