รกชัฏ

ภาษาอังกฤษ


adj overgrown
คำอธิบาย: รกยุ่ง, รกฟั่นเฝือ (อย่างป่าทึบ)
ความหมายเหมือนกับ: รกทึบ
คำที่เกี่ยวข้อง: dense
ตัวอย่างประโยค: ป่ารกชัฏมักจะมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่