ย้อนกลับ

ภาษาอังกฤษ


v turn back
คำอธิบาย: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ย้อน , ย้อนกลับไป , ย้อนกลับมา
คำที่เกี่ยวข้อง: return , retrace , go back
คำตรงข้าม: เลยไป
ตัวอย่างประโยค: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ