ย่ำ

ภาษาอังกฤษ


v tread
คำอธิบาย: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ
ความหมายเหมือนกับ: ย่ำเท้า
คำที่เกี่ยวข้อง: tramp , trample , crush , squash , walk over
ตัวอย่างประโยค: เราขึ้นรถ ลุยน้ำ ลงเรือ และเดินเท้าลุยน้ำย่ำไปตามถนนใหญ่
v beat
คำอธิบาย: ตีกลองหรือฆ้องถี่ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยาม
ความหมายเหมือนกับ: ย่ำยาม
ตัวอย่างประโยค: พอเวลาค่ำ เขาก็ย่ำฆ้อง