ย่อยยับ

ภาษาอังกฤษ


v be totally destroyed
คำอธิบาย: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: พินาศ , ฉิบหาย , ป่นปี้ , วอดวาย , สูญสิ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: go to ruin , fall to pieces
ตัวอย่างประโยค: แผนการย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีเพราะลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องของเขา
adv disastrously
คำอธิบาย: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: พินาศ , ฉิบหาย , ป่นปี้ , วอดวาย , สูญสิ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: ruinously , catastrophically , terribly
ตัวอย่างประโยค: กิจการของเขาขาดทุนย่อยยับตั้งตัวแทบไม่ติด