ยุ่มย่าม

ภาษาอังกฤษ


v bungle
ความหมายเหมือนกับ: ซุ่มซ่าม
คำที่เกี่ยวข้อง: be rash , be hasty , be reckless