ยุติ

ภาษาอังกฤษ


v end
ความหมายเหมือนกับ: ตกลง , จบ , เลิก
คำที่เกี่ยวข้อง: terminate , cease , finish , stop , come to an end , wind up , culminate
คำตรงข้าม: เริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: สภาตำบลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการปลูกยูคาลิปตัส

คำที่มี "ยุติ" ในคำ


ยุติปัญหา v cease the problem
ความหมายเหมือนกับ: จบปัญหา
คำตรงข้าม: สร้างปัญหา
ตัวอย่างประโยค: ถ้าประธานาธิบดีถูกฆ่าตายหรือถูกโค่นอำนาจก็คงจะช่วยยุติปัญหาต่างๆ ได้ทันที

ยุติธรรม adv fairly
คำอธิบาย: อย่างเที่ยงธรรม, อย่างชอบธรรม, อย่างชอบด้วยเหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: เป็นธรรม , เป็นกลาง
คำตรงข้าม: อยุติธรรม , อคติ , เข้าข้าง , ลำเอียง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่มีการซื้อเสียง

ยุติธรรม adj neutral
คำอธิบาย: ที่มีความเที่ยงธรรม, ที่ชอบธรรม, ที่ชอบด้วยเหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: เป็นธรรม , เป็นกลาง
คำตรงข้าม: อยุติธรรม , อคติ , เข้าข้าง , ลำเอียง
ตัวอย่างประโยค: ทุกฝ่ายพอใจกับคำตัดสินที่ยุติธรรมของผู้พิพากษา

เครื่องวิทยุติดตามตัว n pager
ความหมายเหมือนกับ: วิทยุติดตามตัว , เพจเจอร์

วิทยุติดตามตัว n pager
คำอธิบาย: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เพจเจอร์ , เพจ
ตัวอย่างประโยค: คุณหมอมีทั้งโทรศัพท์มือถือและวิทยุติดตามตัวตั้ง 2-3 เครื่องเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อเลย

วิทยุติดตามตัว n pager
คำอธิบาย: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน

ศาลยุติธรรม n Court of justice
หน่วยนับ: ศาล
ความหมายเหมือนกับ: ศาล

ความยุติธรรม n justice
ความหมายเหมือนกับ: ความเที่ยงธรรม , ความชอบธรรม , ความชอบด้วยเหตุผล , ความถูกต้อง
คำตรงข้าม: ความอยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา

ศาลยุติธรรม n Court of Justice
คำอธิบาย: องค์การฝ่ายตุลาการที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
หน่วยนับ: ศาล
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพนักงานจะจับกุมพระมหากษัตริย์มิได้ เพราะศาลยุติธรรมจะไม่รับฟ้อง

ศาลสถิตยุติธรรม n court of justice
คำอธิบาย: สถานที่ที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้ความเที่ยงธรรมแก่คู่ความ
ความหมายเหมือนกับ: ศาลยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค: ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และศาลสถิตยุติธรรม

อย่างยุติธรรม adv fairly
ความหมายเหมือนกับ: โดยยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม

ข้อยุติ n conclusion
คำอธิบาย: ผลสรุปที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลสรุปที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสรุป , บทสรุป
คำตรงข้าม: ข้อโต้แย้ง , ข้อถกเถียง
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยายามหาข้อยุติที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจ

ความอยุติธรรม n injustice
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มคนสาวมีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม n Ministry of Justice
หน่วยนับ: กระทรวง

กระบวนการยุติธรรม n process of judgement
คำอธิบาย: วิธีดำเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคลโดยบุคลากรและองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค: คุณภาพงานสอบสวนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรม ขั้นต้น

การยุติ n end
ความหมายเหมือนกับ: การหยุด , การจบ , การเลิก , การสิ้นสุด , การเสร็จสิ้น , การลงเอย , การอวสาน
ตัวอย่างประโยค: การยุติของสงครามเย็นทำให้เกิดสันติภาพไปทั่วโลก

ความยุติธรรมทางสังคม n social justice

ยุติธรรม v be unjust
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เป็นธรรม , ไม่เที่ยงตรง , ไม่เป็นกลาง
คำตรงข้าม: ยุติธรรม

ยุติธรรม adj unjust
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เป็นธรรม , ไม่เที่ยงตรง , ไม่เป็นกลาง
คำตรงข้าม: ยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายของเธอเป็นคนอยุติธรรมมากๆ ใครจะยอมเคารพนับถือ

ยุติธรรม n injustice
คำอธิบาย: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง
ความหมายเหมือนกับ: ความอยุติธรรม
คำตรงข้าม: ยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก

ไม่ยุติธรรม v under the belt
คำตรงข้าม: ยุติธรรม

โดยยุติธรรม adv fairly

ธรรมยุติกนิกาย n Dhammyuttikaค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top