ยืดหยุ่น

ภาษาอังกฤษ


v stretch
คำอธิบาย: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: expand
คำตรงข้าม: ตายตัว
ตัวอย่างประโยค: ลำตัวของไส้เดือนยืดหยุ่นได้
v be flexible
คำอธิบาย: รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ไม่ตายตัว
ความหมายเหมือนกับ: ผ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: be elastic , be adjustable
คำตรงข้าม: ตายตัว
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ท่านนี้เคร่งระเบียบมาก ไม่รู้จักยืดหยุ่น

คำที่มี "ยืดหยุ่น" ในคำ


ความยืดหยุ่น n flexibility
คำอธิบาย: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: ความอ่อนตัว , ความหยุ่น
คำตรงข้าม: ความแข็ง
ตัวอย่างประโยค: ผ้าชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูง

ความยืดหยุ่น n unrestriction
คำอธิบาย: การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความไม่เคร่งครัด
ความหมายเหมือนกับ: การผ่อนปรน
คำตรงข้าม: ความเคร่งครัด , ความเคร่ง
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหาร

การยืดหยุ่น n lessening
ความหมายเหมือนกับ: การลดหย่อน , การยอมให้ , การผ่อนให้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top