ยึดติด

ภาษาอังกฤษ


v adhere to
คำอธิบาย: ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆ ตลอด
คำที่เกี่ยวข้อง: stick to , cleave , cling to
คำตรงข้าม: ปล่อยวาง
ตัวอย่างประโยค: การตั้งคำถามต่อสาธารณะเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าเขากำลังยึดติดกับอดีต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top